Προϊόντα
Home Αντικραδασμικά πάνελ Πετασμάτων Ακουστικά πάνελ Ηχοκαλύμματα Καλύμματα Η/Ζ Σιλανσιέ H/Z Ηχοπαγίδες

 

 

Up
Γενικές Πληροφορίες
Ηχόμετρα / όργανα
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μετρήσεων
Σεμινάρια
Βιβλία
Φωτογραφίες
Συνδέσεις (Links)
Επικοινωνία
Βληματοδόχοι
Οδοστρώματα

 

 

Η ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είναι μελετητική και κατασκευαστική επιχείρηση με μεγάλο πλήθος ακουστικών και ηχομονωτικών προϊόντων, είτε κατόπιν παραγγελίας είτε σε τυπική γραμμή παραγωγής.

 

Εχουμε αναπτύξει μεγάλη εμπειρία σε ειδικά ακουστικά και ηχομονωτικά προϊόντα, καθ' ότι τα σχεδιάζουμε, τα κατασκευάζουμε και τα τοποθετούμε οι ίδιοι, κατά συνέπεια παρέχουμε πλήρη εγγύηση του αποτελέσματος.

 

 

 

 

      Μελετούμε Σχεδιάζουμε και Κατασκευάζουμε ανά περίπτωση:

 

 

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ             (Ηχοπαγίδες, Σιλανσιέ, Ηχοκαλύμματα κλπ)

 

ΕΙΔΙΚΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ        (Ηχοαπορροφητικά πάνελ, Διαχυτές, Ανακλαστήρες, Συνηχητές)

 

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ  (Αντικραδασμικές Εδράσεις & Αναρτήσεις, Ελατήρια & Ελαστικά)

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΕΙΣ     (Ηχοκαλύμματα, Ηχομονωτικά Χωρίσματα και τοίχοι)

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ          (TV & Ράδιο Studio, Συνεδριακά Κέντρα, Θέατρα)

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ        (Ηχοπετάσματα οδών & Εργοστασίων, Ηχομείωση Κλιματιστικών)

 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  (Σκάφη Αναψυχής, Γεννήτριες Θαλάσσης, Ηχομόνωση Μηχανοστασίων)

 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ    (Συμπιεστές, Φυσητήρες, Η/Ζ, Πύργοι Ψύξεως)

   

ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ    (Ηχοθάλαμοι εργαζομένων, Ακοομετρικοί θάλαμοι, ΜΑΠ)

 

 

εισάγουμε:

ΟΡΓΑΝΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ                 (Ηχητικές πηγές, Ηχόμετρα, Εξοιμοιωτές, γεννήτριες ροζ θορύβου)

 

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ   (Δονησιόμετρα, επιταχυνσιόμετρα)

 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΕΣ                             (Ηχομέτρων)

 

 

Σχεδιάζουμε & Κατασκευάζουμε:

ΒΛΗΜΑΤΟΔΟΧΟΥΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ     (Για περίστροφα Αστυνομίας - ηχομονωτικές Επενδύσεις Σκοπευτηρίων - θέσεις βολής)

                                                        (βλέπε : Προϊόντα / Ακουστικά πάνελ / πάνελ Σκοπευτηρίων)  ή  "ΒΛΗΜΑΤΟΔΟΧΟΙ"

 

 

ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ    www.Ηχοπαρέμβαση.gr  ή  www.noise-control.gr (με μεσαία παύλα)  tel: xx30-210-93.15.435    Fax: --

Postal address :    14  Grig. Kydonion str  -   171.23  Nea  Smyrni   -  Athens  -  Hellas

 e_mail:  zissimos@acsmi.gr    ή   zissim@otenet.gr