Ηχομετρήσεις
Home Up

 

 

Up
Γενικές Πληροφορίες
Ηχόμετρα / όργανα
Προϊόντα
Εργαστήριο Μετρήσεων
Σεμινάρια
Βιβλία
Φωτογραφίες
Συνδέσεις (Links)
Επικοινωνία
Βληματοδόχοι
Οδοστρώματα

 

 

Σταδιακά έχουμε δημιουργήσει ένα πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο ηχομετρήσεων για να υποστηρίζουμε τις ακουστικές μας μελέτες και να παρέχουμε ηχομετρήσεις ή πιστοποιήσεις σε τρίτους, όπως:

 

 

Βιομηχανικοί θόρυβοι

Θόρυβοι Μηχανημάτων & Κλιματιστικών

Αντήχησης σε Αίθουσες μουσικής ή Σχολικές αίθουσες

Ακουστικής και Καταληπτότητας σε Θέατρα & Κινηματογράφους

Κυκλοφοριακών θορύβων σε Αυτοκινητόδρομους, Σιδηροδρόμους

Θορύβων σε Σκάφη αναψυχής κλπ

 

 

Κατεβάστε φυλλάδιο σε PDF μορφή

 

Κατεβάστε μόνο το κείμενο του φυλλαδίου

 

 

 

 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου για να λάβει άδεια το Ι_ΚΤΕΟ, ελέγχου και διεξαγωγής ηχομετρήσεων σε μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα (αργότερα και σε φορτηγά), απαιτείται να τεκμηριωθεί ότι ο θόρυβος της περιοχής ή του χώρου που θα διεξάγονται οι έλεγχοι θα είναι κάτω από ορισμένα νομοθετημένα όρια.

Για τον λόγο αυτόν πρέπει να συνταχθεί τεύχος ηχομετρήσεων που να τεκμηριώνει την καταλληλότητα ή μή του εκάστοτε ΙΚΤΕΟ, μέσω ολοήμερων εβδομαδιαίων ηχομετρήσεων.

 

Σε περίπτωση που τα όρια υπερβαίνονται, θα προτείνονται οι κατάλληλες ανά περίπτωση τεχνικές λύσεις και θα υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία για έλεγχο

 

Η ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ με την μακρόχρονη εμπειρία της έχει την δυνατότητα:

 

α) Με τον διαθέσιμο πιστοποιημένο εξοπλισμό, να διεξάγει τις ζητούμενες ηχομετρήσεις

β) να προμηθεύσει τα Ι_ΚΤΕΟ με πιστοποιημένα & διακριβωμένα ηχόμετρα

γ) να εκπαιδεύσει και να υποστηρίζει τους χειριστές των ηχομέτρων των ΙΚΤΕΟ

δ) να αναλάβει τις διακριβώσεις των ηχομέτρων μέσω συνεργαζόμενου οίκου διακριβώσεων

ε) να υποστηρίξει τεχνικά τα γραφεία μελετών & έκδοσης αδειών λειτουργίας ΙΚΤΕΟ

στ) να αναλάβει όλες τις κατασκευές ηχομείωσης που πιθανόν απαιτηθούν

 

                ρωτήστε μας !!

 

ΦΩΤΟ = Επίδειξη ηχομέτρησης μοτοσυκλέτας σε εκδήλωση του ΠΑΣΕΕΔ

(Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκευαστών Δικύκλων)

 

 

 

 

 

Πιστοποίηση και υπολογισμός ηχητικής ισχύος νέου απορριμματοφόρου οχήματος, σύμφωνα με προδιαγραφές ISO και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας .

 

 

Οι ηχομετρήσεις έγιναν σε πολύ ήσυχη περιοχή με πλήρη απουσία ανακλαστικών επιφανειών επί επίπεδου βατού εδάφους σε προδιαγεγραμμένες αποστάσεις επί ημισφαιρίου ακτίνας 10 μέτρων σε στάθμη από δάπεδο 1,7μέτρα και 5μέτρων

 

 

Ο θόρυβος βάθους της περιοχής ήταν 35 dBA και δεν επηρέασε τις μετρημένες τιμές του οχήματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τον Νοέμβριο του 2013 η Ηχοπαρέμβαση εκλήθη στο ΣΟΤΣΙ Ρωσίας κατά την ανέγερση των έργων του OBS (Olympic Broadcasting Services) στους χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2014 για να διεξάγει ηχομετρήσεις ώστε να διερευνηθούν και να βελτιωθούν οι θόρυβοι εκ των αεραγωγών των κεντρικών κλιματιστικών και εξαεριστικών μονάδων της εγκατάστασης.

 

Ηχομετρήσεις έγιναν εντός όλων των χώρων Studio, TV Production, Server rooms, recording booths, χώρους γραφείων κλπ δηλαδή σε περισσότερους από 200 χώρους.

 

 

 

 

 

 

Ηχομετρήσεις θορύβων κεντρικών κλιματιστικών και εξαεριστικών μονάδων στο νέο νοσοκομείο Ζακύνθου.

Σε επόμενο στάδιο σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν οι ενδεδειγμένες ηχομειωτικές λύσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ διαθέτει ειδικό εξοπλισμό (και όπου απαιτείται σχεδιάζει και κατασκευάζει ειδικές λύσεις)

Στις κάτω φωτογραφίες έπρεπε να γίνουν πολλαπλές ηχομετρήσεις εργοταξιακών θορύβων και έπρεπε

α) να διανύονται μεγάλες αποστάσεις αρκετές φορές

β) σε επικίνδυνες ή δυσπρόσιτες θέσεις

γ) να αποθηκεύονται όλες οι μετρήσεις ώστε να φτιαχτεί πίνακας διασποράς των θορύβων

 

Επιλέχθηκε αντί για πεζό χειριστή, να κατασκευαστεί ιστός επί της οροφής του οχήματος όπου προσαρμόστηκε το μικρόφωνο και όλα τα δεδομένα καταγράφονται και αποθηκεύονται σε Η/Υ εντός του οχήματος.

 

Η ίδια μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή θορύβου σε κινούμενο φορτωτή και Ντάμπερ λατομείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαθέτουμε το μοναδικό στην Ελλάδα trailer ηχομετρήσεων

το οποίο έχει την δυνατότητα να μετράει και να καταγράφει τον θόρυβο από την αλληλεπίδραση τροχού/οδοστρώματος.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ποιότητας των οδοστρωμάτων όπως και για τον παραγόμενο θόρυβο κύλισης των τροχών, σύμφωνα με το αντίστοιχο ISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To trailer αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το μηχανολογικό τμήμα του ΤΕΙ Πειραιά.

 

Φέρει έναν μόνο τροχό ώστε να μην υπάρχει επηρεασμός των μετρήσεων από τον δεύτερο τροχό ενός τυπικού trailer

 

Οι τιμές καταγράφονται από ολοκληρωτικά και διακριβωμένα ηχόμετρα και αποθηκεύονται σε φορητό υπολογιστή, που βρίσκεται εντός του οχήματος.

 

Οι πρότυπες ταχύτητες κίνησης σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ISO, είναι 50, 80 & 110Χλμ/Ώρα χωρίς να αποκλείονται άλλες ταχύτητες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην φωτογραφία φαίνεται μια "παράξενη" διάταξη μέτρησης η οποία αναπτύχθηκε ώστε να μετρηθεί η "κλαγγή" χαλυβδοελασμάτων, σε near band & near field, φασματικό επίπεδο, καθώς και η ηχομονωτική συμπεριφορά διαφόρων επαλειπτικών antidruming υλικών.

 

Ο στόχος ήταν να γίνουν οι κατάλληλες ηχομονωτικές επαλείψεις σε ελάσματα πολεμικών σκαφών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεξαγωγή ηχομετρήσεων και καταγραφή δεδομένων, κατά την φόρτωση καυσίμων αεροσκαφών, σε Ελληνικό διεθνές αεροδρόμιο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηχοβολισμός με πρότυπο ροζ & λευκό θόρυβο σε δωμάτια ξενοδοχείου για τον έλεγχο της ηχομονωτικής αξίας των διαχωριστικών τοίχων, δαπέδων και οροφής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταγραφή κυκλοφοριακών θορύβων σε δωμάτια ξενοδοχείου, ώστε να επιλεγούν τα κατάλληλα ανά περίπτωση κρύσταλλα και αλουμίνια.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεξαγωγή ηχοβολισμού σε ελαφροβαρές πιλοτικό δομικό στοιχείο ώστε να επιλεγεί η τεχνοοικονομικότερη λύση για την επίτευξη/συμμόρφωση της προδιαγραφής ηχομόνωσης από πλευράς του αναδόχου του έργου.

 

Το έργο θα γίνει στο Ρίο της Βραζιλίας και για λόγους ασφάλειας έγιναν οι ανωτέρω ηχομετρήσεις στην Αθήνα, υπό κατά το δυνατόν πραγματικές συνθήκες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κυκλοφοριακές ηχομετρήσεις έξω από γνωστό ξενοδοχείο των Αθηνών επί της Λ. Βασ. Σοφίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεξαγωγή ηχομετρήσεων για τον καθορισμό τη υπέρβασης του ηχητικού ορίου, σε αντλιοστάσιο της περιοχής Κατερίνης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηχομετρήσεις Ηλεκτρογεννήτριας 1,1MW εντός του ηχοκαλύμματός της

 

 

Τιμές από 102 - 110dBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηχομετρήσεις σε γεννητριοστάσιο μεγάλου νοσοκομείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηχομετρήσεις σε δαιδαλώδες σύστημα καναλάτου εξαερισμού για τον καθορισμό προβλημάτων θορύβου αναλόγως της ταχύτητας ροής του αέρα καθώς και διαφυγών αέρα.

 

Τα πολλαπλά κεντρικά κανάλια βρίσκονται σε στάθμη 9,0μέτρων από το δάπεδο και ο χειριστής είναι ανεβασμένος σε ψαλιδωτό αναβατόριο ατόμων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηχομετρήσεις σε εργοστάσιο για καθορισμό της ηχοστάθμης ανά θέση εργασίας καθώς και για την δόση ηχοέκθεσης των εργαζομένων.

Στον υπολογιστή καταγράφονται τα δεδομένα σε φασματική ανάλυση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηχομετρήσεις σε πολεμικά όπλα G3 & 30mm για την λήψη κατασκευαστικών κατασταλτικών μέτρων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

για να ενημερωθείτε για τους τύπους των ηχομέτρων πιέστε εδώ "Ηχόμετρα /Όργανα"

 

 

 

 

ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ    www.Ηχοπαρέμβαση.gr  ή  www.noise-control.gr (με μεσαία παύλα)  tel: xx30-210-93.15.435    Fax: --

Postal address :    14  Grig. Kydonion str  -   171.23  Nea  Smyrni   -  Athens  -  Hellas

 e_mail:  zissimos@acsmi.gr    ή   zissim@otenet.gr