Γενικές Πληροφορίες
Home Πίνακας έργων Άρθρα "Επαινος"

 

 

Up
Γενικές Πληροφορίες
Ηχόμετρα / όργανα
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μετρήσεων
Σεμινάρια
Βιβλία
Φωτογραφίες
Συνδέσεις (Links)
Επικοινωνία
Βληματοδόχοι
Οδοστρώματα

  

 

 Γενικά

Η ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ με υπερ_25ετή εμπειρία, έχει ως μοναδικό αντικείμενο εργασιών, την καταπολέμηση Θορύβων & Κραδασμών, και την βελτίωση της Ακουστικής ποιότητας χώρων.

 

Υποστηρίζει με Ακουστικές & Ηχομονωτικές Μελέτες Δημοσίων ή Ιδιωτικών έργων τις περισσότερες Τεχνικές Εταιρείες, Γραφεία Μελετών, Ναυπηγούς Περιβαλλοντολόγους, Δημόσιους Οργανισμούς και Στρατιωτικές υπηρεσίες.

 

 

 

Μελετά και προκατασκευάζει ειδικά Ηχομονωτικά και Ακουστικά προϊόντα για κάλυψη κάθε  προβλήματος Βιομηχανικής ή Περιβαλλοντικής ηχορύπανσης και Ακουστικής χώρων

 

    ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ & ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

 

    ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΗΧΟΠΑΓΙΔΕΣ - ΣΙΛΑΝΣΙΕ

 

    ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΙΣ  ΜΕ 3D-SIMULATOR

 

    ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

    ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

    ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ

 

    ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ & ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

 

    ΣΥΓΓΡΑΦΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

 

 

Η ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ διαθέτει πλήρως οργανωμένο εργαστήριο ηχομετρήσεων με σύγχρονα όργανα ηχοβολισμών και ηχομετρήσεων για την Ηχομονωτική και Ακουστική πιστοποίηση κάθε απαίτησης.     - βλέπε . . . ηχομετρήσεις  

 

 

 

ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ    www.Ηχοπαρέμβαση.gr  ή  www.noise-control.gr (με μεσαία παύλα)  tel: xx30-210-93.15.435    Fax: --

Postal address :    14  Grig. Kydonion str  -   171.23  Nea  Smyrni   -  Athens  -  Hellas

 e_mail:  zissimos@acsmi.gr    ή   zissim@otenet.gr