"Επαινος"
Home Up

 

 

Up
Ηχόμετρα / όργανα
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μετρήσεων
Σεμινάρια
Βιβλία
Φωτογραφίες
Συνδέσεις (Links)
Επικοινωνία
Βληματοδόχοι
Οδοστρώματα

 

Ο "Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία" OSHA (European Agency for Safety and Health at Work) κάθε χρόνο προκηρύσει διεθνή διαγωνισμό (χωρίς οικονομικά οφέλη) για την βράβευση αξιόλογων εργασιών (μελετών ή κατασκευών) που στόχο έχουν την πρόοδο της τεχνολογίας και την άμιλλα των επιστημόνων στον τομέα της "ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ" της ασφάλειας της εργασίας.

 

 

Κάθε χρόνο το θέμα διαφέρει και το 2005 το θέμα ήταν "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΤΕ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ"

 

 

Στην ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ απονεμήθηκε ΕΠΑΙΝΟΣ καλής πρακτικής έτους 2005. Να σημειωθεί ότι δυστυχώς ήμασταν η μοναδική συμμετοχή από την Ελλάδα και ότι τόσοι άλλοι συνάδελφοι (Επαγγελματίες αλλά και Καθηγητές) δεν υπέβαλαν εργασία.

 

Η εργασία υποβλήθηκε στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

τμήμα για την:  Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία  και  αφορούσε την  μελέτη, κατασκευή και αξιολόγηση διάταξης για  την:

"Ηχομόνωση θορύβου βολής, όπλων G3 του Ελληνικού Στρατού"

 

Θεωρούμε δε τους εαυτούς μας υπερήφανους, διότι με μειωμένο κοστολόγιο βοηθήσαμε τους στρατεύσιμούς μας, να εργάζονται σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον (ελέγχουν τα επισκευασμένα όπλα, πυροβολώντας σε σήραγγα βολών δεκάδες όπλα G3 καθημερινά, βάλλοντας χιλιάδες σφαίρες και εκτιθέμενοι σε κινδύνους εκρήξεων)

 

Εκφράζω δημοσίως τον ΣΕΒΑΣΜΟ μου και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ μου στόν :

Συνταγματάρχη Α. Μετζέλο Διοικητή στο 301 Στρατιωτικό Εργοστάσιο Βάσης  και στον Υποδιοικητή Αντισυνταγματάρχη Ι. Σπανάκη και τους ευχαριστώ ως πολίτης γιατί είναι Άντρες με όραμα, άξιοι εμπιστοσύνης.  

Καθώς και στους αξιωματικούς, οπλουργούς, χειριστές των όπλων, για την άριστη συνεργασία τους.

 

 

είσοδος - "Εργασία με φωτογραφίες"    (ανοίγει αρχείο του Word.)

 

 

 

 

 

ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ    www.Ηχοπαρέμβαση.gr  ή  www.noise-control.gr (με μεσαία παύλα)  tel: xx30-210-93.15.435    Fax: --

Postal address :    14  Grig. Kydonion str  -   171.23  Nea  Smyrni   -  Athens  -  Hellas

 e_mail:  zissimos@acsmi.gr    ή   zissim@otenet.gr