Βιβλία
Home

 

 

Up
Γενικές Πληροφορίες
Ηχόμετρα / όργανα
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Μετρήσεων
Σεμινάρια
Βιβλία
Φωτογραφίες
Συνδέσεις (Links)
Επικοινωνία
Βληματοδόχοι
Οδοστρώματα

 

Έχει εκδοθεί βιβλίο 300 σελίδων με τίτλο "ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" ΤΟΜΟΣ Α  που απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές τεχνικών κλάδων ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ σε απλή γλώσσα με ελάχιστους αλλά απαραίτητους τύπους και με κύριο στόχο την διευκρίνηση και κατανόηση όρων, καθώς και στους νέους μηχανικούς.

είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και διανεμήθηκε από το τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

 Περιλαμβάνει :

-  την βασική θεωρία προσαρμοσμένη στις ανάγκες Φοιτητών, Σπουδαστών & νέων Μηχανικών,

- τους βασικούς τύπους υπολογισμών, 

- κατασκευαστικά προβλήματα Η/Μ & Δομικών εγκαταστάσεων

- Σχόλια, προτάσεις, μεθοδολογίες βελτίωσης και προβληματισμούς

- Πλήρες εννοιολογικό λεξικό

- Απλές ασκήσεις

 

Το παρόν βιβλίο καλύπτει την Ακουστική επιστήμη κυρίως από την κατασκευαστική της πλευρά.

Απευθύνεται σε σπουδαστές & φοιτητές τεχνικών κλάδων ΤΕΙ – ΑΕΙ, στοχεύει δε στην κατανόηση των όρων και των εννοιών της ακουστικής επιστήμης και λιγότερο στις μαθηματικές αποδείξεις τύπων.

Για την απόδειξη των μαθηματικών τύπων ο αναγνώστης είναι δυνατόν να ανατρέξει σε βιβλιογραφία τρίτων, αλλά για την επίλυση πρακτικών καθημερινών προβλημάτων ηχορύπανσης, ηχομόνωσης και ακουστικής ο συγγραφέας θεωρεί ως απόλυτη προτεραιότητα την κατανόηση και την απόκτηση γνώσης ως προς την «μεθοδολογία» προσέγγισης ενός εκάστου προβλήματος.

Εκτός της βασικής σπουδαστικής ύλης, καλύπτονται θέματα γενικότερου ακουστικού ενδιαφέροντος, που κάθε Μηχανικός (Μηχανολόγος / Δομικός / Περιβαλλοντολόγος / Αρχιτέκτονας / Ναυπηγός / Κατασκευαστής τεχνικών έργων / Μελετητής / Εργοταξιάρχης / Ηχολήπτης / Τεχνικός ασφαλείας κλπ)  θα συναντήσει στην επαγγελματική του σταδιοδρομία και επί των οποίων οφείλει να έχει άποψη.

Για την σύνταξή του, χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία αποδεδειγμένου Διεθνούς κύρους, Ελληνικές και Διεθνείς προδιαγραφές, φωτογραφίες από έργα που μελετήθηκαν ή κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα από την ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και η εικοσαετής εμπειρία από την αποκλειστική ενασχόληση του υπογράφοντος, στις μελετο_κατασκευές Βιομηχανικών, Αρχιτεκτονικών, Περιβαλλοντικών Ηχομονώσεων καθώς και Ακουστικής χώρων.

Ο στόχος, θα είναι η συνεχής αναβάθμισή του και κάθε επισήμανση, σχολιασμός, ή πρόταση είναι ευπρόσδεκτη, ως συμβάλλουσα στην γενικότερη γνώση και κατανόηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  01
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ
ΤΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ  Ο ΘΟΡΥΒΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
Έλεγχος Θορύβου στην πηγή
Έλεγχος της διαδρομής μετάδοσης
Μέτρα προστασίας στο δέκτη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  02
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
Επίπεδα κύματα  /  Σφαιρικά κύματα
Συχνότητα
Μήκος κύματος
Καθαροί τόνοι
Αρμονικές
Τιμές RMS
Σύνθετα κύματα
Διάχυση ηχητικών κυμάτων
ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΚΑΙ DECIBEL
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.
ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ
ΑΘΡΟΙΣΗ ΗΧΟΣΤΑΘΜΩΝ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΗΧΟΣΤΑΘΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  03
Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ
ΤΥΠΟΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
Παντο_κατευθυντική σημειακή ηχητική πηγή:
Κατευθυντική σημειακή ηχητική πηγή
Γραμμική ηχητική πηγή
Επίπεδη ηχητική πηγή
Επίδραση ανακλαστικής επιφάνειας
Επίδραση από εμπόδια (Ηχοπετάσματα)
Εμπόδια / Ηχοπετάσματα οδών
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΧΟΜΕΙΩΣΗΣ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ
Εξασθένηση ως αποτέλεσμα ατμοσφαιρικής απορρόφησης
Ηχοεξασθένιση λόγω επίδρασης εδάφους & αέριων μαζών
ΗΧΟΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Ανάκλαση και απορρόφηση ηχητικών κυμάτων:
Ηχοαπορρόφηση διάφορων υλικών.
Πολλαπλές ηχοανακλάσεις σε κλειστό χώρο.
ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Ηχοστάθμη ηχητικής πηγής
πλησίον ανακλαστικής επιφάνειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  04
ΗΧΟΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ)
Ανάκλαση ηχητικών κυμάτων
Πολλαπλές ανακλάσεις εντός δωματίου
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ.
ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗΣ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΧΥΤΟ ΧΩΡΟ
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΟ
ΑΥΞΗΣΗ ΗΧΟΣΤΑΘΜΗΣ ΕΞ ΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  05
ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ - ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
Τοπική & μη τοπική αντίσταση
Συντελεστές ηχοαπορρόφησης «α».
Σωλήνα Στασίμων κυμάτων KUND
Θάλαμος αντήχησης
Διαφορές των μεθόδων μέτρησης ηχοπορρόφησης
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΧΩΡΩΝ
Ηχοαπορρόφηση εξοπλισμού.
Ηχομείωση λόγω Ηχοαπορρόφησης
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ
Πρόβλημα Μέτρησης Χρόνου αντήχησης
Ρυθμός μεταβολής
Αποτελέσματα της ηχoαπορρόφησης
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Διάγραμμα ηχοαπορρόφησης
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ !!
Συντελεστές ηχοαπορρόφησης
Διάγραμμα χρόνου αντήχησης
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  06
ΟΡΓΑΝΑ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Ηχόμετρο
Ενισχυτής  κυκλώματος ηχομέτρου
Κύκλωμα Στάθμισης (Weιghting Network)
Οθόνη Ενδείξεων
ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΜΕΤΡΩΝ
ΔΟΣΙΜΕΤΡΑ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΕΣ
Βαθμονομητής μεμβράνης
Βαθμονομητής πιστοφώνου.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
Τύποι φασματικών αναλυτών
ΜΕΘΟΔΟΙ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Θέσεις Μικροφώνων
Προσανατολισμός μικροφώνων
Μετρήσεις ηχητικής πηγής.
Ανακλάσεις από τις κοντινές επιφάνειες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  07
ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
Εμπόδια / Ηχοπετάσματα
Ηχομονωτική Περίφραξη πεπερασμένου ύψους
Πλήρη περιβλήματα / Ηχοκαλύμματα
Θάλαμοι ηχοπροστασίας προσωπικού / Ηχοθάλαμοι
Πλαστο_ελαστικά υλικά απόσβεσης δόνησης
Αντικραδασμική προστασία
Χρήση των αδρανειακών μαζών
Ακτινοβολούσες επιφάνειας
Επενδεδυμένοι αεραγωγοί
Επενδεδυμένες σωλήνες
Σιλανσιέ
Ηχοπαγίδες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  08
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ EΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ
Χαρακτηριστικά θορύβου των ανεμιστήρων
Επιλογή ανεμιστήρα
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΗΧΟΠΑΓΙΔΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  09
ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ
Τύποι Ηχοπετασμάτων
Διάδοση θορύβων
Συμπεριφορά ηχοπετασμάτων
Ηχοαπορροφητικά ηχοπετάσματα
Πηγές θορύβου
Επιλογή κατάλληλου ηχοπετάσματος
Μεθοδολογία υπολογισμών - Συνοπτικά
Ποσοστομοροιακοί δείκτες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ
Ηχοπετάσματα διάφανων στοιχείων.
Ασφάλεια Οδηγών
Ασφάλεια πεζών
Κοστολόγηση οφέλους ανά κάτοικο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  10
ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
& ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ
Αίτιον
Διαδικασία Ηχομετρήσεων
Ανακάλυψη του τροχού
Αποτελέσματα
Συμπέρασμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  11
ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ
Προβλήματα Θορύβων
Ηχητική Πίεση & Ηχητική Ισχύς
Στάθμη θορύβων
Πηγές Θορύβων
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Περίπτωση Α΄  Χτιστός χώρος Εγκατάστασης
Α.1) Χτιστός χώρος Εγκατάστασης - Ηχοπαγίδες
Α.2) Χτιστός χώρος Εγκατάστασης – Σιλανσιέ καυσαερίων
Α.3) Χτιστός χώρος Εγκατάστασης – Πόρτες, Παράθυρα
Α.4) Χτιστός χώρος Εγκατάστασης – Ηχοαπορρόφηση
Περίπτωση Β΄  Λυόμενος Οικίσκος
Περίπτωση Γ΄ Ηχοκαλύμματα Η/Ζ
Αντικραδασμική έδραση Η/Ζ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  12
ΘΟΡΥΒΟΙ  ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ & ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
Προβλήματα εγκατάστασης
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΘΟΡΥΒΩΝ
Χαμηλές συχνότητες
Κραδασμικός θόρυβος
Μεσαίες – Μεσοϋψηλές συχνότητες
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ   ΘΟΡΥΒΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  13
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ
Ποιοι Κινδυνεύουν
Αρχές πρόληψης.
Θόρυβος στον τομέα της ψυχαγωγίας
Ερεθισμός ή τραύμα του αυτιού.
Κύρια σημεία της εκτίμησης των κινδύνων.
Εξάλειψη των πηγών θορύβου
Έλεγχος του θορύβου στην πηγή του
Συλλογικά μέτρα ελέγχου
Μέσα ατομικής προστασίας
Συμμετοχή των εργαζομένων
Ο θόρυβος στον κλάδο των κατασκευών
Κατάρτιση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  14
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΓΛΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  15
ΝΟΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  16
ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΙ
Γενικά περί λογαρίθμων
Ιδιότητες λογαρίθμων
Χρήση των δεκαδικών (κοινών) λογαρίθμων
Αντιλογάριθμος (Antilog) Ακεραίων
Λογάριθμοι αριθμών με εκθέτες που δεν είναι ακέραιοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

 

Υπο επεξεργασία και  έκδοση ο τόμος Β που θα περιλαμβάνει τεχνικές μέτρησης του θορύβου αναλόγως του εκάστοτε έργου και του εκάστοτε προτύπου ή νόμου όπως π.χ

-  διαδικασία δοσομέτρησης εργαζομένων

-  μέτρηση θορύβου μοτοσυκλετών

-  μέτρηση καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (bar - Κέντρα διασκεδάσεως)

-  μέτρηση κυκλοφοριακού θορύβου

-  μέτρηση περιβαλλοντικών θορύβων

-  μέτρηση μηχανημάτων & μηχανολογικού εξοπλισμού γενικότερα

-  χειρισμός & βαθμονόμηση ηχομέτρων   κ.ο.κ.

 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ  (με σχετική θεματολογία)  

.

Οι Επόπτες Υγείας Κα Σβόλη Αγορή & Κωστάκης Γιώργος, εξέδωσαν βιβλίο που περιέχει όλες τις απαιτήσεις και αναθεωρήσεις της Υγειονομικής διάταξης Α1β/8577/1983 (περί υγειονομικού ελέγχου & αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών - με όλες τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις).

 

Λόγω της συγκεντρωμένης και ομαδοποιημένης ύλης του αξίζει να το προμηθευτείτε

 TO BIBΛΙΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

Υγειονομική & Περιβαλλοντική ενημέρωση Τηλ: 210-6040343 mail ypege@otenet.gr

ΔΗΜΑΚΑΡΑΚΟΣ Κάνιγγος 27 Αθήνα τηλ. 2103300592

ΙΑΝΟΣ  ΑΕ Σταδίου 24 Αθήνα 210 3217917

ΚΑΛΟΥΔΗ ΠΑΝ. ΕΕ Φίλωνος 31 Πειραιάς τηλ. 2104179027

Δ. ΚΛΕΙΔΑΣ  Βερανζέρου 14 Αθήνα τηλ. 210 5245860

Α.ΚΟΥΙΡΙΝΗΣ  Βραυρώνος 72 ΑΡΤΕΜΙΔΑ τηλ. 2294089557

Κ.ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ  17ο χλμ Λ.Μαραθώνος ΠΑΛΛΗΝΗ  (κτίριο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ Λ.Αλεξάνδρας 196 Αθήνα τηλ. 2132010399 (Κυλικείο Δ/νσης Υγείας )

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤ.ΚΑΡΑΤΖΑΣ  ΦΙΛΩΝΟΣ 107 -109 ΠΕΙΡΑΙΑΣ τηλ. 210 4184212

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Σκουζέ 4 Πειραιάς τηλ. 210 4292648

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αβέρωφ 2 Αθήνα  τηλ.2105238305

ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ Χαλανδρίου 1 Αγ.Παρασκευή τηλ. 2106013013

ΦΟΡΟΥΜ  Μεσογείων     Αγ.Παρασκευή τηλ. 2106080363

ΠΑΙΔΕΙΑ & ΓΝΩΣΗ Γρηγορίου Ε 4 Παλλήνη τηλ.210 6666989

ΓΚΡΙΠΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λιοσίων 24 τηλ.2105249596 (Δίπλα στο Δήμο Αθηναίων)

Φράγκων 2 Θεσ/νικη     τηλ.2310552582

……………………………………

X.N. MHNAΣ & ΣΙΑ ΕΕ Φράγκων 2 Θεσσαλονίκη  54626 τηλ.2310552482

Ν.ΝΟΜΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ  Πλατεία Φηρών  Σαντορίνη 84700 τηλ. 2286025301

 

 

ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ    www.Ηχοπαρέμβαση.gr  ή  www.noise-control.gr (με μεσαία παύλα)  tel: xx30-210-93.15.435    Fax: --

Postal address :    14  Grig. Kydonion str  -   171.23  Nea  Smyrni   -  Athens  -  Hellas

 e_mail:  zissimos@acsmi.gr    ή   zissim@otenet.gr